PRO CYKLISTY

Značené cyklistické trasy vedou po místních i státních komunikacích ve směru Mariánské Údolí – Svatý Kopeček – Dolany – Hlušovice (č. 6030), Bělkovice – Svatý Kopeček (č. 6102) a Bělkovice – Svatý Kopeček – Bystrovany (č. 6103). I u nás naleznete „SERVISNÍ MÍSTO MOOLBIKE“, které je  vybaveno sadou nářadí pro opravy kol, montpákámi, pumpou, lepením a sadou duší. Vše je k dispozici na vyžádání u obsluhy jednotlivých servisních míst.

PRO TURISTY

Zelená značka vede např. ze Svatého Kopečka na Pohořany.

INFORMACE JSOU ROZPRACOVÁNY A BUDOU DOPLNĚNY